Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ประวัติบริษัท

พ.ศ. 2537

 • เปิดสาขาแรก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สาขานี้มีรูปแบบเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตดั้งเดิม ต่อมาได้มีการกำหนดโมเดลธุรกิจผสมในลักษณะค้าปลีกและให้เช่าพื้นที่ และมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงล่าง

พ.ศ. 2542

 • ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทคาสิโน กรุ๊ป (Casino Group) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ทำให้บิ๊กซีได้รับประโยชน์และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบริษัทคาสิโน กรุ๊ป ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการกำหนดกลยุทธ์และการขยายสาขาหลายรูปแบบ รวมถึงการกำหนดช่องทางการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพในหลายประเทศ

พ.ศ. 2545

 • ก่อตั้งมูลนิธิบิ๊กซีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิบิ๊กซีไทยได้ให้ความช่วยเหลือเยาวชนไทยคิดเป็นงบประมาณ 350 ล้านบาท นับจากวันที่เริ่มก่อตั้ง โดยผ่านการสร้างอาคารเรียนซึ่งมีการส่งมอบให้กับโรงเรียนมาแล้ว 44 หลัง การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศกว่า 42,000 ทุน และการส่งเสริมการศึกษาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สร้างห้องสมุด สร้างสนามบาสเกตบอล และสร้างศูนย์อนามัยชุมชน เป็นต้น

พ.ศ. 2554

 • ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูงได้ในหลายสาขาซื้อกิจการคาร์ฟูร์ในประเทศไทย จำนวน 43 สาขา ทำให้สามารถมีสาขาในใจกลางเมืองและสถานที่
 • เพิ่มรูปแบบสาขา 2 ประเภทคือ รูปแบบบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สำหรับสาขาคาร์ฟูร์เดิมที่มีกลุ่มลูกค้ารายได้ระดับปานกลางถึงสูง และรูปแบบบิ๊กซีจัมโบ้ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงครอบครัวขนาดใหญ่

พ.ศ. 2555

 • จับมือกับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม เปิดร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซี ในสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ
 • ระดมทุนผ่านการขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 23.6 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายกิจการและชำระหนี้บางส่วนจากการซื้อกิจการคาร์ฟูร์ในปีก่อนหน้านั้น

พ.ศ. 2556

 • ครบรอบ 20 ปี แสดงถึงความสำเร็จในโมเดลธุรกิจค้าปลีก-เช่าพื้นที่ที่สามารถฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจมาได้หลายครั้งและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
 • ฉลองครบรอบ 20 ปี โดยให้พนักงานแต่ละพื้นที่จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกับชุมชน เพื่อสามารถให้การสนับสนุนที่ตรงต่อความต้องการของแต่ละชุมชน

พ.ศ. 2557

 • เปิดศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อปรับปรุงระบบห่วงโซ่อุปทาน และเตรียมพร้อมสำหรับการขยายสาขาในอนาคต
 • ร่วมมือกับ Cdiscount International ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์เต็มตัว เพื่อเปิดตัวเว็บไซต์ Cdiscount.co.th

พ.ศ. 2558

 • พัฒนาศักยภาพระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเปิดศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย โดยตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง
 • การเชื่อมโยงทุกช่องทางการขาย โดยการทำโปรโมชั่นร่วมกันระหว่างสาขาและการขายออนไลน์ อีกทั้งเพิ่มจุดรับสินค้าออนไลน์ในสาขาของบิ๊กซีด้วย
 • เปิดตัวการจับมือกับพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ไปรษณีย์ไทย และแฮปปี้เฟรช (ผู้ให้บริการส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านการสั่งซื้อออนไลน์)

พ.ศ. 2559

 • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มบีเจซี หนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยซึ่งประกอบธุรกิจในกลุ่มค้าปลีกและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ซื้อหุ้นจากคาสิโนกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบิ๊กซี และภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือเทนเดอร์ออฟเฟอร์ส่งผลให้ กลุ่มบีเจซีถือหุ้นในบิ๊กซีรวมทั้งหมด 97.94%
 • มุ่งขยายสาขาเพิ่มขึ้นและปรับปรุงสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตเดิม และเสริมการเชื่อมโยงทุกช่องทางการขายเพื่อสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจในปี 2560
 • เปิดสาขาแฟรนชายส์มินิบิ๊กซีสาขาแรก และขยายเครือข่ายร้านค้ามินิบิ๊กซีไปยังสถานีบริการน้ำมันเชลล์ คาลเท็กซ์ และเอสโซ่
 • รีแบรนด์ Cdiscount.co.th เป็น Cmart.co.th และพัฒนาเว็บไซด์ Big C Shopping Online อย่างเต็มรูปแบบ
 • เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์องค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า”

พ.ศ. 2560

 • แผนการขยายธุรกิจต่อเนื่องจากปี 2559 โดยมีแผนเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม่จำนวน 9 สาขา บิ๊กซีมาร์เก็ต 2 สาขา และมินิบิ๊กซี 200 สาขาภายในปี 2560
 • มีแผนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้ามินิบิ๊กซีแห่งที่สองโดยเริ่มงานในเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อรองรับการขยายสาขาร้านมินิบิ๊กซี
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขยายพื้นที่บริการออนไลน์ข้ามประเทศ เปิดจุดให้บริการของ ปณท. และตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะในห้างบิ๊กซี และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านมินิบิ๊กซี ณ ที่ทำการไปรษณีย์