Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > กราฟราคาหลักทรัพย์ชื่อย่อหุ้น BIGC สกุลเงิน THB ราคาล่าสุด
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) - 198.00
เปลี่ยนแปลง - ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) - / -
% เปลี่ยนแปลง -% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) - / -
 
วันก่อนหน้า 198.00 ช่วงราคาระหว่างวัน -
ราคาเปิด - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 193.00 - 233.00
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มกราคม 2523 (07:00)

 

Chart Type