Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > กราฟราคาหลักทรัพย์ชื่อย่อหุ้น BIGC สกุลเงิน THB ราคาล่าสุด
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 19,200 222.00
เปลี่ยนแปลง - ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 222.00 / 774,300
% เปลี่ยนแปลง -% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 223.00 / 26,200
 
วันก่อนหน้า 222.00 ช่วงราคาระหว่างวัน 222.00 - 223.00
ราคาเปิด 222.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 193.00 - 233.00
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 (16:38)

 

Chart Type